Τhe benefits of Self-medication

for Citizens and Economy

2o OTC & Cosmetics Conference / The benefits of Self-medication for Citizens and Economy

Self-medication is the use of non-prescription drugs (OTC) by patients to treat mild symptoms and health problems. The development of self-medication by using OTC can have significant benefits for citizens, Social Security and the Greek economy in general.

Those benefits will be highlighted in the the 2nd OTC & Cosmetics conference which will be organized by Ethos Media, Pharma & Health Business magazine and Virus.com.gr.

Representatives of the government, politicians, pharmaceutical executives, pharmacists and journalists will participate in the conference.

Overview /

 Panel 1    The role of the pharmacist in self-medication

 Panel 2    OTC Market in Greece: Obstacles, Prospects, Trends

 Panel 3    The creative sales in cosmetics: Necessity or Challenge?

Speakers /

 

This Conference is mainly addressed to /

 • Ministries & Public Authorities
 • Executives from EOF, EOPPY
 • Academics
 • Pharmacists
 • Doctors
 • Medical and pharmaceutical authorities representatives
 • Pharmaceutical companies executives
 • Patient association
 • Media
 • Επιτροπές της Βουλής
 • Υπουργεία, Διοικήσεις Υπουργείων & Φορείς Δημοσίου
 • Στελέχη ΕΟΦ, ΕΚΑΠΤΥ, ΕΟΠΠΥ, ΚΕΕΛΠΝΟ και υγειονομικών περιφερειών
 • Περιφέρειες Υγείας & Διοικήσεις
 • Ακαδημαϊκοί
 • Ερευνητές
 • Διοικήσεις Νοσοκομείων
 • Νοσηλευτικά Ιδρύματα
 • Ιατροί
 • Φαρμακοποιοί
 • Εκπρόσωποι ιατρικών & φαρμακευτικών φορέων
 • Ανώτερα Στελέχη Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
 • Ανώτερα Στελέχη Εταιρειών Ιατροτεχνολογικών Βιοτεχνολογικών Προϊόντων
 • Τμήματα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Λογιστηρίου και Προμηθειών Εταιρειών
 • Σύλλογοι Ασθενών
 • Επιστημονικές Εταιρείες
 • Ασφαλιστικές Εταιρείες
 • Μ.Μ.Ε.

Sponsors / Sponsors

Premiere Sponsor

Sponsors

Associate Sponsors

Corporate Participations

Under the Auspices of

Print Sponsor

Communication Sponsors